حکمت سی و یک (بخش دوم)

 

...

و کفر بر چهار ستون پایدار است: کنجکاوى دروغین، ستیزه‏جویى و جدل، انحراف از حق،

و دشمنى کردن،

 

پس آن کس که دنبال توهّم و کنجکاوى دروغین رفت به حق نرسید.

و آن کس که به ستیزه‏جویى و نزاع پرداخت از دیدن حق نا بینا شد،

 و آن کس که از راه حق منحرف گردید، نیکویى را زشت، و زشتى را نیکویى پنداشت و

سر مست گمراهى‏ها گشت،

و آن کس که دشمنى ورزید پیمودن راه حق بر او دشوار و کارش سخت، و نجات او از

مشکلات دشوار است.

 

و شک چهار بخش دارد: جدال در گفتار، ترسیدن، دو دل بودن، و تسلیم حوادث روزگار

شدن.

پس آن کس که جدال و نزاع را عادت خود قرار داد از تاریکى شبهات بیرون نخواهد آمد،

و آن کس که از هر چیزى ترسید همواره در حال عقب نشینى است،

و آن کس که در تردید و دو دلى باشد زیر پاى شیطان کوبیده خواهد شد،

و آن کس که تسلیم حوادث گردد و به تباهى دنیا و آخرت گردن نهد، و هر دو جهان

را از کف خواهد داد.

 

/ 3 نظر / 33 بازدید
یاسر

سلام همیشه سبز باشی

سید محمد انجوی نژاد

سلام . واقعا درست فرمودین . اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا .[لبخند]

ن...

خیلی خوب[متفکر]